O ITS

 
ITSolutions je konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií

Základnou filozofiou našej spoločnosti je spojenie zdanlivo protichodných cieľov – komplexnosti a individuálneho prístupu. Sme presvedčení, že nesystémové riešenie problémov poskytuje klientom len krátkodobú úľavu, ale smerom do budúcnosti prináša vyššie náklady a možné riziká. Preto sa na rozdiel od iných spoločností, zameriavame na poskytovanie takých komplexných  riešení, ktoré klientom umožnia dosahovať ich ciele racionálnejšie a efektívnejšie. Nakoľko každý problém je istým spôsobom špecifický, je naším záujmom dôkladne sa oboznámiť a identifikovať sa s individuálnymi potrebami a požiadavkami klienta tak, aby poskytnuté riešenia boli adresné a účelné.

Našim cieľom je prenesenie vízií a ideí klienta, pri súčasnom využití našich skúseností a vnímania súčasných trendov,  do vytvorenia takého IT prostredia u klienta, v ktorom budú informačné technológie efektívne využívané, bezpečné a budú ho maximálne podporovať v rozširovaní a raste jeho podnikateľských aktivít.

Orientujeme sa predovšetkým na sféru malých a stredných podnikov, pre ktorých dokážeme byť stabilným a spoľahlivým partnerom s rastúcim potenciálom a schopnosťou plne uspokojiť požiadavky  v oblasti informačných technológií a informačných systémov.

ITSolutions – riešenia v oblasti informačných technológií          
       

 

 

 
 
 
© 2011 ITSolutions s.r.o.