Náš prístup

 

ITSolutions má za cieľ poskytovať riešenia a služby, ktoré dokážu splniť požiadavky aj toho najnáročnejšieho klienta.

Náš prístup vychádza z porozumenia potrieb súčasných podnikateľských aktivít, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že samotná aplikácia techniky a technológií nie je ako taká odpoveďou na existujúce či vznikajúce  problémy a nie je ani ich riešením. Preto našou prvoradou snahou je porozumieť špecifickým obchodným a manažérskym potrebám  klienta a následne vypracovať plán, ako implementovať vhodné technické a technologické prvky účelne, adresne a efektívne. Inými slovami, náš prístup je založený na poskytovaní profesionálnych a zároveň kreatívnych riešení a služieb spĺňajúcich špecifické požiadavky klienta, rešpektujúc individuálne charakteristiky jeho biznis prostredia.

Pre zabezpečenie efektívnej realizácie projektov pre našich klientov sme vytvorili tím skúsených odborných spolupracovníkov štruktúrovaný tak, aby sme mohli poskytnúť čo najširší rozsah kvalifikovaných individuálnych riešení  a integrovaných služieb zároveň.

Sme si vedomí toho, že správnu voľbu prístupu, tímu a technických prostriedkov na realizáciu jednotlivých riešení rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje náš klient. Preto je pre nás veľmi dôležité vytvoriť s klientom spoločný tím, ktorý ideálne skĺbi kvalifikovaný prístup našej spoločnosti so znalosťou prostredia klienta.  Takto vytvorený tím nám umožní lepšie identifikovať a zohľadniť potreby klienta a klientovi umožní nielen vstupovať, ale byť priamo súčasťou realizácie jednotlivých projektov. Práve takáto spolupráca je pre nás zárukou dosiahnutia optimálneho požadovaného efektu – spokojnosti klienta.

 
© 2011 ITSolutions s.r.o.