Skúsili to s nami

 

„ Hľadali sme cestu ako znížiť náklady na správu IT, tak aby sa čo najviac zohľadnili naše potreby a eliminovali nadbytočné úkony.  Veľmi príjemne náš prekvapil navrhnutý flexibilný model starostlivosti o IT. Škoda len, že sme sa na nich  neobrátili už skôr. “

Medzinárodná distribučná spoločnosť

„ V našej budove bol veľmi nevhodne riešený projekt telefónnej ústredne. Medzi kanceláriami sme si museli telefonovať cez vonkajšie linky, čo výrazne zvyšovalo náklady na komunikáciu. Na základe odporúčania sme si od ITSolutions nechali vypracovať návrh implementácie IP telefónie, ktorý sa  nám veľmi zapáčil. Dnes už komunikujeme „ako ľudia“  a využívame aj pokročilejšie funkcie ako sú konferenčné hovory, telefónne skupiny, záznamník hovoru na e-mail a iné. Ďakujeme.“

                                                      Pobočka zahraničnej farmaceutickej spoločnosti

„ Rast našej spoločnosti nás nútil implementovať nové a nové technologické prvky – hardvér i softvér. Dostali sme sa do bodu, keď nám to začalo prerastať cez hlavu. Potrebovali sme zjednotiť, sprehľadniť a najmä zefektívniť fungovanie IT. ITSolutions nám predstavili projekt virtualizácie nášho IT prostredia,  ktorý naše predstavy a požiadavky spĺňal a využitím modernejších hardvérových prvkov zároveň zabezpečil zníženie celkových nákladov na energie pre IT o 46%.“

                                              Konzultačná spoločnosť pre oblasť daní a financií

  Klient sa  na nás obrátil s prosbou o komplexné riešenie bezpečnosti internetovej komunikácie vo vzťahu k materskej spoločnosti aj koncovým klientom. Oslovili sme ITSolutions s požiadavkou o vypracovanie projektu zabezpečenia komunikačných ciest podľa vopred stanoveného zadania. Predstavený projekt prešiel schvaľovacím procesom u nás ako ja u klienta bez zásadných pripomienok. Jeho implementáciu  ako aj starostlivosť o fungovanie počas celej doby trvania zmluvného vzťahu sme plne prenechali na ITSolutions.

                                                        Popredný slovenský telekomunikačný operátor

„ Za uplynulé  obdobia sme zaznamenali zvýšenie poplatkov za internetové pripojenie priamo spôsobené enormným nárastom množstva prenesených dát. My sami sme nedokázali identifikovať príčinu tohto nárastu.  Navrhli a po našom schválení aj implementovali riešenie založené na monitorovaní sieťovej prevádzky s možnosťami presnej identifikácie zdrojov a správania sa užívateľov (zamestnancov). Už po niekoľkých dňoch prevádzky sme odhalili tzv. „sťahovačov“ teda užívateľov, ktorý v pracovnom čase sťahovali neautorizovaný softvér z internetu. Okamžite sme prijali potrebné opatrenia a do konca mesiaca sa nám podarilo znížiť náklady na pripojenie o 23%.“

                                                                                                               Advokátska kancelária
 
© 2011 ITSolutions s.r.o.