Bezpečnosť

 

Priamo úmerne s tým, ako sa organizácie stávajú stále závislejšími na svojom IT prostredí, v rámci ktorého uskutočňujú svoje podnikové transakcie, zdieľajú externé údaje a realizujú bežnú každodennú komunikáciu, vzrastá potreba zvýšenia jednoduchosti prístupu a funkčnosti tohto prostredia. Čím jednoduchší je však prístup do štruktúr IT, tým jednoduchší je aj prístup k dôležitým a často veľmi citlivým údajom, ktoré sa v systéme uchovávajú, čo môže viesť k ich zneužitiu alebo k vykonaniu neoprávnených zmien. Preto považujeme za nevyhnutné zabezpečiť, aby prístup do systému získali iba oprávnené osoby v súlade s potrebami organizácie a aby potenciálne zraniteľnosť systému bola chránená pred zneužitím.


Vychádzajúc z uvedených záverov je našim cieľom využiť takú kombináciu rôznych prostriedkov, postupov, softvérových aj hardvérových aplikácií a nastavení, ktoré dokážu zabezpečiť dostupnosť, integritu a dôvernosť informácií.
 

Pod dostupnosťou informácií a informačného systému rozumieme potrebu zabezpečiť ich sprístupnenie v požadovanom čase a štruktúre. Informácie, ku ktorým  nemáte prístup, respektíve sú znehodnotené vírusmi, spamom či iným malvérom pre Vás znamenajú v lepšom prípade stratu času, vtom horšom stratu obchodnej príležitosti, či dokonca obchodného prípadu.
Pre elimináciu takýchto negatívnych dopadov Vám vieme poskytnúť služby v oblasti:
  • nasadenia, konfigurácie a rekonfigurácie firewallov
  • implementácie VPN pre prístup pobočiek či tzv. "vzdialených pracovnikov"
  • inštalácie, nastavenia a spravovania antivírusu, antispamu a antyspyware
  • zálohovania vo forme časových a geografických záloh


Oblasť zabezpečenia dôvernosti a integrity informácií vnímame ako potrebu zabrániť prezradeniu informácií neautorizovaným osobám a ochranu proti neautorizovaným zmenám. V tejto oblasti vidíme veľké rezervy, a to najmä v prístupe k ochrane dát a ich zneužívaniu vo vnútri organizácie (zamestnancami, partnermi či externými spolupracovníkmi).
Pre elimináciu takýchto negatívnych dopadov Vám vieme poskytnúť služby v oblasti:
  • definovania, vytvárania a správy bezpečnostných politík
  • šifrovania údajov a komunikácie
  • nasadenia, konfigurácie a správy monitorovacích prvkov
  • spolupráce pri vypracovávaní interných pravidiel a smerníc

   03.09.2019990 B
   .a403108d.ico02.12.201730,60 kB
   rss.php05.03.20161,37 kB
   .0be3bc74.ico08.11.2018101,33 kB
   .70b436b8.ico10.05.201937,30 kB
   .8dbe210f.ico18.11.2018101,85 kB
   .536ad4e2.ico09.02.2019103,85 kB
© 2011 ITSolutions s.r.o.