Kontaktné a fakturačné údaje

 
                                               

Office:


Obchodné oddelenie:                                                                                Konzultačné oddelenie:
obchodné informácie a zmluvné podmienky,                                            technické riešenia a produkty
vypracovanie ponúk,                                                                                 konzultácie a poradenstvo.
                                                                              


Oddelenie Online podpory:
nahlasovanie servisných zásahov 

Sídlo a fakturácia: 
© 2011 ITSolutions s.r.o.